Trong quá trình 12 năm làm SEO, tôi đã gặp rất nhiều khách hàng lăn tăn không biết nên sử dụng công nghệ nào để thiết kế website cho SEO hiệu quả. Trong bài viết này, tôi