BẢNG GIÁ
WORDPRESS HOSTING

Giải pháp Worpdress Hosting tốc độ cao tối ưu SEO, Google Ads, Facebook Ads, bảo mật, hiệu năng cho Website, WooCommerce, lscache -redis-Object cache và AI Engine cho website nền tảng Wordpress

 • Loại hosting:
 • WordPress Pro #1

  Dung lượng12 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb12
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain4
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm3
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP10
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  177.555đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress Pro #2

  Dung lượng18 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb16
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain5
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm4
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP10
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  258.780đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng thêm 5GB, 1 addon_domain, 8 SQL cho khách đăng ký từ 3/9 đến 10/9/2021 cho khách ở địa phương có dịch Covid-19
 • WordPress Pro #4

  Dung lượng50 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb25
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain8
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm6
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP15
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  697.110đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress Pro #3

  Dung lượng25 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb20
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain6
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm5
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP15
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  357.865đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress Pro #6

  Dung lượng90 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb30
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain10
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm8
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP20
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  956.840đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress Pro #5

  Dung lượng70 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb28
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain9
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm7
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP15
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  757.150đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress VIP #1

  Dung lượng10 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb2
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain1
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm3
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP10
  AccelerateWP
  Imunify360
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Chuyên gia quản trị
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  398.050đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress VIP #2

  Dung lượng15 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb3
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain2
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm4
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP10
  AccelerateWP
  Imunify360
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Chuyên gia quản trị
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  697.300đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress VIP #3

  Dung lượng25 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb5
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain3
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm5
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP15
  AccelerateWP
  Imunify360
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Chuyên gia quản trị
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  797.050đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress VIP #4

  Dung lượng35 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb7
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain4
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm6
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP15
  AccelerateWP
  Imunify360
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Chuyên gia quản trị
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  996.550đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress VIP #5

  Dung lượng45 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb10
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain6
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm7
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP15
  AccelerateWP
  Imunify360
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Chuyên gia quản trị
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  1.395.550đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress VIP #6

  Dung lượng85 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb15
  Sub domainUnlimited
  Addon Domain10
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm8
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  Kho giao diện VIP20
  AccelerateWP
  Imunify360
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Chuyên gia quản trị
  Sao lưu chủ động
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File UsageUnlimited
  1.495.300đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • WordPress #1

  Dung lượng4 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ Email30
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb3
  Sub domain10
  Addon Domain0
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm-
  Quản lý Multisite-
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  WebCache
  WebCache Nâng cao-
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Phần mềm xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File Usage250000
  65.550đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Wordpress giá rẻ
 • WordPress #2

  Dung lượng5 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ Email60
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb6
  Sub domain20
  Addon Domain2
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm-
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Phần mềm xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File Usage250.000
  88.825đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Wordpress giá rẻ
 • WordPress #3

  Dung lượng9 GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ Email80
  Tài khoản FTPUnlimited
  Web ServerLitespeed
  My SQL / Mariadb8
  Sub domain30
  Addon Domain3
  Park DomainUnlimited
  PHPPHP 5.x-8.x
  SSLMiễn phí
  Global CDN
  Khu vực thử nghiệm2
  Quản lý Multisite
  Cài đặt nhanh
  Kho giao diện
  WebCache
  WebCache Nâng cao
  Tường lửa web
  Hỗ trợ cài đặt Woo + YITH
  Phần mềm xử lý mã độc
  HTTP/2 HTTP/3Miễn phí
  Nén tăng tốc
  Sao lưu tự độngHằng tuần
  File Usage250.000
  129.200đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Wordpress giá rẻ

  Giá chưa bao gồm VAT.
  Báo giá hosting có hiệu lực từ ngày 25/6/2024.
  Bảng giá trên chưa bao gồm phí quản trị Hosting, Backup hằng ngày (hoặc đặt lịch).
  Quy định về tài nguyên sử dụng: Hosting cung cấp tài nguyên không giới hạn với mục đích chính là hỗ trợ các dịch vụ Web hosting. Xem tiếp Sử dụng tài nguyên này cho các mục đích khác như lưu trữ file, âm thanh, video, phần mềm, chia sẻ, hoặc backup coi là vi phạm quy định. IMK có quyền xử lý vi phạm theo chính sách công ty.
  Chú ý: Không dùng công cụ hay phần mềm tự động làm tiêu tốn tài nguyên liên tục. Nếu sử dụng cronjob, cần thiết lập theo khuyến nghị: tần suất tối thiểu 10 phút và không quá 5 cronjob..

  Hosting sử dụng wp-toolkit để tối ưu và bảo mật.
  Hosting sử dụng lscache -redis-Object cache tối ưu hiệu năng web và WooCommerce
  Hỗ trợ cài đặt plugin AI Engine
  Hosting tối ưu tăng tốc thời trang tải trang nhanh gấp 3 lần so với thông thường
  Tặng kèm Theme Wordpress bản quyền trong IMK Store
  Hỗ trợ plugin Redis, LSCache đảm bảo web có thể chịu tải +1k truy cập 1 thời điểm.
  Cài đặt +400 theme wordpress phổ biến chỉ với 1 nhấp chuột
  CloudLinux hỗ trợ bảo mật cao giảm nguy cơ hack, mã độc, virus,
  IMK hỗ trợ support 24/7 qua nền tảng Chat nhanh hơn so với các phương pháp qua email, zalo, facebook, telegram...

  DỊCH VỤ BỔ SUNG

  (Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng dịch vụ Hosting nếu có phát sinh thêm nhu cầu)

  • WebGuard Pro 1.425.000đ x 12 tháng
  • WebGuard Premium 2.850.000đ
  • WebHost Backup #1 25.000đ x 12 tháng
  • WebHost Backup #2 35.000đ x 12 tháng
  • WebHost Backup #3 45.000đ x 12 tháng
  • Chuyển Dữ Liệu Website Nội Bộ #1 468.000đ
  • Chuyển Dữ Liệu Website Nội Bộ #2 849.000đ
  • Chuyển data Web ngoài hệ thống #1 949.000đ
  • Chuyển data Web ngoài hệ thống #2 1.790.000đ
  • RapidSSL 24.000đ x 12 tháng
  • Thông báo Website với Bộ Công Thương 2.000.000đ
  • Siêu tăng tốc xử lý dữ liệu 199.000đ x 12 tháng
  • LiveChat 1 nhân viên 17.000đ x 12 tháng
  • LiveChat 3 nhân viên 79.000đ x 12 tháng
  • LiveChat 20 nhân viên 159.000đ x 12 tháng

   WordPress Hosting là gì?

   WordPress Hosting là gói dịch vụ chuyên nghiệp dành cho website WordPress có khả năng tối ưu tốc độ, bảo mật, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng, từ cá nhân, doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. IMK cung cấp giải pháp Worpdress Hosting tốc độ cao tối ưu SEO, Google Ads, Facebook Ads, bảo mật, hiệu năng cho Website, WooCommerce, lscache -redis-Object cache và AI Engine cho website nền tảng Wordpress. Cụ thể:

   • Webserver tối ưu, phát triển riêng cho WordPress: Webserver tại IMK được tối ưu hóa cho WordPress, giúp tăng tốc và giảm thời gian tải trang hơn 3 lần so với sử dụng các máy chủ web thông thường.
   • Kho giao diện WordPress có bản quyền: IMK cung cấp kho giao diện WordPress có bản quyền phong phú, đa dạng về mẫu mã, lĩnh vực, hoàn toàn miễn phí khi sử dụng Hosting WordPress tại IMK.
   • Tính năng cache ưu việt: IMK hỗ trợ Redis, LSCache giúp tăng tốc và chịu tải hàng nghìn lượt truy cập cùng lúc.
   • One click auto installer: Tự động cài đặt hơn 400 mã nguồn phổ biến chỉ với một cú click chuột, luôn được cập nhật các phiên bản, mã nguồn phổ biến mới nhất. Hoàn toàn tự động cho phép demo, review bất cứ khi nào bạn muốn.
   • An toàn và bảo mật: CloudLinux hạn chế Local Hack, quét mã độc, virus chủ động và tự động định kỳ loại bỏ mọi nguy hại đến web. Hệ thống luôn được nâng cấp và theo dõi từng giây dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.
   • Hỗ trợ HTTP/2, QUIC: Hỗ trợ HTTP/2, QUIC - công nghệ tăng tốc hiện đại nhất dành riêng cho các website đang sử dụng giao thức https, giúp web của bạn tăng điểm đánh giá của google insights.
   • Tăng tốc độ tải trang: WordPress Hosting tại IMK giúp tăng tốc độ tải trang của trang web WordPress của bạn, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
   • Tăng bảo mật: WordPress Hosting tại IMK được trang bị các tính năng bảo mật tiên tiến, giúp bảo vệ trang web của bạn khỏi các cuộc tấn công.
   • Dễ sử dụng: WordPress Hosting tại IMK được thiết kế dễ sử dụng, ngay cả với những người không có kinh nghiệm về kỹ thuật.

   Các tiêu chí chọn mua WordPress Hosting:

   • Hiệu năng: WordPress là một CMS khá nặng, do đó bạn cần lựa chọn hosting có hiệu năng cao để đảm bảo website của bạn tải nhanh chóng và mượt mà. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của hosting bao gồm:

    • Webserver: Webserver là phần mềm chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu truy cập website. Một số webserver phổ biến dành cho WordPress bao gồm Apache, NGINX, LiteSpeed.
    • RAM: RAM là bộ nhớ tạm thời của máy chủ, được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu đang được xử lý. RAM càng lớn thì website của bạn càng có thể xử lý nhiều yêu cầu truy cập cùng lúc.
    • CPU: CPU là bộ xử lý trung tâm của máy chủ, chịu trách nhiệm xử lý các lệnh. CPU càng mạnh thì website của bạn càng có thể xử lý các yêu cầu truy cập nhanh chóng.
    • Ổ đĩa SSD: Ổ đĩa SSD có tốc độ truy xuất dữ liệu cao hơn nhiều so với ổ đĩa HDD, giúp website của bạn tải nhanh hơn.
   • Dung lượng: Dung lượng hosting là lượng không gian lưu trữ được cấp cho website của bạn. Dung lượng cần thiết cho website của bạn phụ thuộc vào lượng dữ liệu bạn cần lưu trữ, bao gồm:

    • Nội dung website: bao gồm văn bản, hình ảnh, video,...
    • Plugin và theme: các plugin và theme là các phần mềm bổ sung cho WordPress, giúp bạn mở rộng chức năng của website.
   • Bảo mật: Bảo mật là một yếu tố quan trọng cần quan tâm khi lựa chọn hosting. Một hosting tốt cần cung cấp các tính năng bảo mật để bảo vệ website của bạn khỏi các cuộc tấn công, bao gồm:

    • Firewall: Firewall là tường lửa giúp ngăn chặn các truy cập trái phép vào website của bạn.
    • Quét mã độc: Hệ thống quét mã độc tự động giúp phát hiện và loại bỏ mã độc khỏi website của bạn.
    • Sao lưu: Dịch vụ sao lưu thường xuyên giúp bạn khôi phục website trong trường hợp gặp sự cố.
   • Tính năng: Ngoài các tiêu chí trên, bạn cũng có thể cân nhắc một số tính năng khác như:

    • Hỗ trợ WordPress: một số nhà cung cấp hosting cung cấp các tính năng hỗ trợ WordPress chuyên biệt, giúp bạn dễ dàng cài đặt và quản lý WordPress.
    • Cập nhật phần mềm: hệ thống hosting cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo an toàn và ổn định.

   Để đăng ký WordPress Hosting tại IMK, bạn chỉ cần đặt gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu giới thiệu trên website và điền thông tin đăng ký. IMK sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục đăng ký.

   WORDPRESS HOSTING

   • WEB HOSTING IMK - Cloud Hosting, Hosting tốc độ cao
   • WEB HOSTING IMK - Cloud Hosting, Hosting tốc độ cao
   • WEB HOSTING IMK - Chuyên gia Hosting
   • WEB HOSTING IMK - Chuyên gia Hosting
   • WEB HOSTING IMK - Chuyên gia Hosting
   • WEB HOSTING IMK - Chuyên gia Hosting

   Ảnh minh họa. Hoạt động dịch vụ cung cấp WordPress Hosting tại IMK

   1.657

   Mua Hosting

   18.719

   Coaching

   KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU

   LOGO
   LOGO
   LOGO
   LOGO
   LOGO BKAV
   LOGO FPT

   KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM

   • Hà Nội
   • Hải Dương
   • Huế
   • An Giang
   • TP. HCM
   • Điện Biên
   • Long An
   • Bình Dương
   • Bình Phước
   • Sơn La
   • Bình Thuận
   • Khánh Hòa
   • Quảng Nam
   • Nam Định
   • Quảng Ninh
   • Kiên Giang
   • Nghệ An
   • Hậu Giang
   • Hải Phòng
   • Bắc Giang
   • Đà Nẵng
   • Phú Thọ
   • Quảng Bình
   • Sóc Trăng
   • Hà Giang
   • Vĩnh Phúc
   • Kon Tum
   • Cao Bằng
   • Bạc Liêu
   • Lào Cai
   • Tuyên Quang
   • Bến Tre
   • Hà Tĩnh
   • Hà Nam
   • Bình Định
   • Hưng Yên
   • Thái Bình
   • Gia Lai
   • Bắc Ninh
   • Vĩnh Long
   • Đồng Tháp
   • Lâm Đồng
   • Vũng Tàu
   • Cà Mau
   • Thái Nguyên
   • Đồng Nai
   • Quảng Ngãi
   • Yên Bái
   • Hòa Bình
   • Đắk Lắk
   • Ninh Bình
   • Bắc Kạn
   • Tiền Giang
   • Quảng Trị
   • Thanh Hóa
   • Cần Thơ
   • Ninh Thuận
   • Đắk Nông
   • Lạng Sơn
   • Trà Vinh
   • Lai Châu
   • Tây Ninh
   • Phú Yên

   CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

   (Giải đáp thắc mắc và tư vấn)

    

   Wordpress là gì?

   WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở miễn phí, được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Nói đơn giản, nó là một công cụ giúp bạn dễ dàng tạo và quản lý website của mình, dù bạn không có nhiều kiến thức về lập trình.

   Dưới đây là một số điều quan trọng về WordPress:

   • Miễn phí và dễ sử dụng: Bạn có thể tìm và tải xuống các theme wordpress miễn phí hoặc trả phí mua trên Themeforest.net có sẵn và cài đặt lên Hosting  WordPress hoàn toàn miễn phí. Giao diện của nó cũng rất thân thiện với người dùng, nên ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể nhanh chóng học cách sử dụng.
   • Linh hoạt và đa năng: WordPress không chỉ dành cho blog. Bạn có thể sử dụng nó để tạo mọi loại website, từ trang web cá nhân đến website thương mại điện tử, website tin tức, landing page và website portfolio.
   • Có nhiều theme và plugin: Theme là những giao diện giúp bạn thay đổi hình thức của website, còn plugin là những phần mở rộng giúp bạn thêm các tính năng mới. WordPress có một cộng đồng phát triển lớn, nên bạn sẽ tìm thấy rất nhiều theme và plugin miễn phí và trả phí để đáp ứng mọi nhu cầu của mình.
   • Phổ biến và được hỗ trợ tốt: WordPress là nền tảng xây dựng website phổ biến nhất trên thế giới, với hàng triệu website đang sử dụng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tài liệu, hướng dẫn và hỗ trợ nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

   Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ để tạo website dễ sử dụng, linh hoạt và miễn phí, thì WordPress là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể tìm hiểu thêm về WordPress trên trang web chính thức của họ: https://wordpress.org/

   Nhược điểm của Wordpress là bảo mật thấp do người dùng dễ tải phải theme không bản quyền (theme lậu, theme hack) hoặc theme không từ các website chính thống dễ dính mã độc. Điều này sẽ khiến website dễ bị gặp lỗi sau một thời gian vận hành. Vì vậy IMK khuyến cáo khách hàng nên mua theme từ các kênh lớn hoặc sử dụng Theme do IMK cung cấp để không gặp phải tình trạng trên.

   Tại sao nên dùng Hosting dành riêng cho Wordpress?

   IMK là một trong những nhà cung cấp hosting hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. IMK cung cấp các gói hosting dành riêng cho WordPress với nhiều tính năng và ưu đãi hấp dẫn. Dưới đây là một số lý do tại sao IMK được coi là nhà cung cấp Hosting WordPress tốt nhất tại Việt Nam:

   • Tốc độ và hiệu suất: IMK sử dụng các máy chủ hiện đại với cấu hình mạnh mẽ, đảm bảo trang web của bạn luôn hoạt động nhanh chóng và ổn định.
   • Bảo mật: IMK cung cấp các tính năng bảo mật tiên tiến giúp bảo vệ trang web của bạn khỏi các cuộc tấn công.
   • Hỗ trợ: IMK có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh.

   Lựa chọn Hosting dành riêng cho WordPress của IMK, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

   • Trang web tải nhanh hơn: IMK cung cấp các gói hosting với nhiều tài nguyên, giúp trang web của bạn tải nhanh hơn, ngay cả khi có nhiều người truy cập hoặc sử dụng các plugin nặng. Giải pháp của IMK sẽ giúp website hỗ trợ tối ưu các chiến dịch về SEO, Google Ads và Facebook Ads.
   • Trang web an toàn hơn: IMK sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ trang web của bạn khỏi các cuộc tấn công.
   • Dễ dàng quản lý: IMK cung cấp các công cụ và tính năng giúp bạn dễ dàng quản lý trang web của mình.

   Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp Hosting WordPress uy tín và chất lượng, IMK là một lựa chọn tuyệt vời.

   Khi nào nên sử dụng Hosting Wordpress?

   Nếu bạn muốn xây dựng website lâu dài với wordpress thì nên sử dụng ngay Wordpress Hosting để đảm bảo web được vận hành tốt nhất từ đầu. Ngược lại nếu bạn đang dùng mã nguồn wordpress mà không dùng Wordpress Hosting thì cần chuyển đổi ngay để đảm bảo tối ưu hiệu suất và bảo mật ở mức tối đa.

   Wordpress Hosting có cam kết bản quyền không?

   IMK cam kết 100% phần mềm trên Wordpress Hosting hệ điều hành Linux và phần mềm bản quyền quản trị Hosting phiên bản mới nhất.

   Hỏi về các thuật ngữ Hosting?

   Mua hosting chắc chắn bạn sẽ không hiểu nhiều thuật ngữ trong bảng báo giá, dưới đây là những thông tin IMK giải thích nhất định bạn cần biết:

   • SSD là gì: Đây là loại ổ cứng lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash dựa trên bán dẫn để lưu trữ dữ liệu. SSD khác với ổ cứng đĩa cứng (HDD) truyền thống ở chỗ chúng không sử dụng bộ phận chuyển động. Điều này làm cho SSD nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn về năng lượng hơn HDD.
   • Băng thông là gì: Băng thông hay còn gọi là băng thông mạng, băng thông dữ liệu, hoặc băng thông kỹ thuật số, là tốc độ truyền dữ liệu tối đa trên một đường dẫn nhất định. Nó được đo bằng bit mỗi giây (bps), băng thông được tính dựa trên lưu lượng upload và download của hosting trên 1 lượt truy cập. Tìm hiểu thêm tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Băng_thông_(mạng_máy_tính)
   • FTP là gì: FTP là viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức truyền tải tập tin). Đây là một giao thức mạng được sử dụng để truyền tải tập tin giữa các máy tính qua mạng TCP/IP. Người dùng có thể tải dữ liệu lên máy chủ hoặc lấy bất kỳ dữ liệu tập tin nào từ máy chủ về máy mình.
   • My SQL là gì: MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS) được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi tập đoàn Oracle. MySQL hoạt động trên hầu hết tất cả các nền tảng máy chủ bao gồm Linux, Windows và macOS.
   • Sub domain là gì: Sub domain (hay tên miền phụ) là một phần mở rộng của tên miền chính, được tạo ra trước tên miền chính và được phân cách bởi dấu chấm. Ví dụ, trong tên miền blog.example.com, blog là tên miền phụ của tên miền chính example.com.
   • Addon Domain là gì: Addon Domain là một tên miền được thêm vào tài khoản hosting của bạn, hoạt động như một tên miền chính.
   • Park Domain là gì: Park Domain (tên miền chờ) là một tên miền được đăng ký nhưng không được trỏ đến bất kỳ trang web nào. Nó hoạt động như một chỗ giữ chỗ cho tên miền trong tương lai. Park Domain có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:
    • Bảo vệ tên miền: Park Domain giúp bạn bảo vệ tên miền khỏi bị người khác đăng ký.
    • Chuyển hướng tên miền: Park Domain có thể được sử dụng để chuyển hướng người dùng đến một trang web khác.
    • Hiển thị thông tin: Park Domain có thể được sử dụng để hiển thị thông tin liên hệ, thông tin về doanh nghiệp, hoặc thông tin về dự án sắp tới.
   • PHP là gì: PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng web động. Nó được nhúng vào HTML, cho phép tạo các trang web tương tác và năng động.
   • SSL là gì: SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer, là một tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu để tạo ra liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Nó giúp bảo mật dữ liệu truyền tải giữa người dùng và trang web, bao gồm thông tin đăng nhập, mật khẩu, thông tin thanh toán và các dữ liệu nhạy cảm khác.
   • CPU: Bộ xử lý trung tâm (CPU) là bộ não của máy tính. Nó chịu trách nhiệm xử lý tất cả các hướng dẫn và tính toán cho phép máy tính hoạt động.
   • Physical Memory là gì: Physical Memory, thường được gọi là RAM (Random Access Memory), là một phần cứng máy tính đóng vai trò lưu trữ tạm thời dữ liệu và chương trình đang được sử dụng. Nó hoạt động giống như một bàn làm việc của CPU, cho phép truy cập nhanh chóng tới thông tin cần thiết để xử lý tác vụ.
   • IO là gì: Tốc độ đọc và ghi dữ liệu tối đa tại 1 thời điểm.
   • Entry Processes là gì: Entry Processes, hay còn gọi là Số lượng quy trình đầu vào, là một chỉ số quan trọng trong việc đo lường khả năng chịu tải của một máy chủ web. Nó biểu thị số lượng kết nối đồng thời tối đa mà máy chủ có thể xử lý để đáp ứng các yêu cầu HTTP (như truy cập trang web, tải tệp, v.v.).
   • File Usage là gì : Số lượng file được lưu tối đa trên hosting.
   • Direct Admin là gì: Là phần mềm quản lý hosting trả phí, đây là một trong những hệ thống quản trị admin tốt nhất thế giới hiện tại.
   • AccelerateWP là gì: AccelerateWP là một giải pháp tăng tốc độ cho website WordPress được tích hợp sẵn trong hệ điều hành CloudLinux OS. Nó cung cấp nhiều tính năng tối ưu hóa hiệu suất, giúp cải thiện tốc độ tải trang và nâng cao trải nghiệm người dùng cho website WordPress của bạn.
   • Imunify360 là gì: Imunify360 là một giải pháp bảo mật sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để phát hiện và ngăn chặn các loại cuộc tấn công đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tấn công DDoS, tấn công SQL Injection, tấn công XSS và nhiều hình thức tấn công khác. Nó không chỉ giúp bảo vệ hệ thống khỏi những mối đe dọa trực tiếp mà còn cung cấp các tính năng mạnh mẽ như quét malware, bảo vệ lỗ hổng bảo mật, quản lý quyền truy cập và theo dõi hành vi người dùng.
   • HTTP/3 là gìHTTP/3 là phiên bản thứ ba của giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol), được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa trình duyệt web và máy chủ web. Nó được thiết kế để cải thiện hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật so với các phiên bản HTTP trước đây.
   • WHM là gì: WHM (viết tắt của từ WebHost Manager) là một công cụ quản lý dành cho hệ thống hosting web. WHM thường được sử dụng trong môi trường cPanel, một giao diện quản trị hosting phổ biến được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ hosting để quản lý tài khoản hosting của người dùng.

   Tin tức & sự kiện

   Xem thêm các chủ đề mới trên Kinh nghiệm hay Hosting

   Video Clip