BẢNG GIÁ
RESELLER HOSTING

(Giải pháp cho Doanh nghiệp, cá nhần hệ thống quản lý nhiều Hosting trên 1 tài khoản, dễ dàng quản lý, vận hành và tối ưu chi phí vận hành)

 • Reseller Linux #1

  Dung lượng5GB
  Băng thông50GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM1GB
  Phần mềm quản lýDirect Admin
  BackupHàng tuần
  Phần mềm xử lý mã độc
  File Usage100.000
  148.200đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • Reseller Linux #2

  Dung lượng10GB
  Băng thông200GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM2GB
  Phần mềm quản lýDirect Admin
  BackupHàng tuần
  Phần mềm xử lý mã độc
  File Usage150.000
  395.200đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • Reseller Linux #3

  Dung lượng20GB
  Băng thông500GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM3GB
  Phần mềm quản lýDirect Admin
  BackupHàng tuần
  Phần mềm xử lý mã độc
  File Usage200.000
  646.950đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • Reseller Linux #4

  Dung lượng40GB
  Băng thông1TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM4GB
  Phần mềm quản lýDirect Admin
  BackupHàng tuần
  Phần mềm xử lý mã độc
  File Usage150.000
  846.450đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • Reseller Linux #5

  Dung lượng50GB
  Băng thông1.5TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM6GB
  Phần mềm quản lýDirect Admin
  BackupHàng tuần
  Phần mềm xử lý mã độc
  File Usage300.000
  1.444.950đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • Reseller Linux #6

  Dung lượng70GB
  Băng thông2.5TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM7GB
  Phần mềm quản lýDirect Admin
  BackupHàng tuần
  Phần mềm xử lý mã độc
  File Usage350.000
  1.644.450đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • Reseller Linux #7

  Dung lượng100GB
  Băng thông3TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM8GB
  Phần mềm quản lýDirect Admin
  BackupHàng tuần
  Phần mềm xử lý mã độc
  File Usage400.000
  1.843.950đ
  x1 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
 • Reseller Linux Pro #0

  Account10
  Dung lượng5GB
  Băng thông50GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM2GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  208.050đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #1

  Account20
  Dung lượng5GB
  Băng thông50GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM2GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  313.500đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #2

  Account30
  Dung lượng15GB
  Băng thông300GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM3GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  627.000đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #3

  Account40
  Dung lượng30GB
  Băng thông700GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM3GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  941.450đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #4

  Account50
  Dung lượng50GB
  Băng thông1.5TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM4GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  1.203.650đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #5

  Account60
  Dung lượng70GB
  Băng thông2TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM6GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  1.882.900đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #6

  Account70
  Dung lượng80GB
  Băng thông3TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM7GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  2.146.050đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #7

  Account80
  Dung lượng100GB
  Băng thông8TB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM8GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  2.408.250đ
  x1 tháng
 • Reseller Linux Pro #8

  Account90
  Dung lượng110GB
  Băng thôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQLUnlimited
  Sub domainUnlimited
  Addon DomainUnlimited
  Park DomainUnlimited
  RAM9GB
  Web ServerApache
  Phần mềm quản lýCpanel
  HTTP/3Free
  SSLFree
  Phần mềm xử lý mã độc
  BackupHàng tuần
  2.775.045đ
  x1 tháng

Giá chưa bao gồm VAT.
Báo giá hosting có hiệu lực từ ngày 25/6/2024.
Bảng giá trên chưa bao gồm phí quản trị Hosting, Backup hằng ngày (hoặc đặt lịch).
Quy định về tài nguyên sử dụng: Hosting cung cấp tài nguyên không giới hạn với mục đích chính là hỗ trợ các dịch vụ Web hosting. Xem tiếp Sử dụng tài nguyên này cho các mục đích khác như lưu trữ file, âm thanh, video, phần mềm, chia sẻ, hoặc backup coi là vi phạm quy định. IMK có quyền xử lý vi phạm theo chính sách công ty.
Chú ý: Không dùng công cụ hay phần mềm tự động làm tiêu tốn tài nguyên liên tục. Nếu sử dụng cronjob, cần thiết lập theo khuyến nghị: tần suất tối thiểu 10 phút và không quá 5 cronjob..

Hosting hỗ trợ phiên bản Mysql Community Edition.
CPU sử dụng thế hệ mới nhất của Intel và ổ cứng lưu trữ SSD NVME raid 10
Công nghệ clustering & hỗ trợ 24/7 đảm bảo hosting hoạt động ổn định tới 99.99%
Control Panel bản quyền 100%
Hosting sử dụng công nghệ AI giám sát và vận hành đảm bảo hosting vận hành ổn định và an toàn
IMK hỗ trợ support 24/7 qua nền tảng Chat nhanh hơn so với các phương pháp qua email, zalo, facebook, telegram...

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng dịch vụ Hosting nếu có phát sinh thêm nhu cầu)

 • WebGuard Pro 1.425.000đ x 12 tháng
 • WebGuard Premium 2.850.000đ
 • WebHost Backup #1 25.000đ x 12 tháng
 • WebHost Backup #2 35.000đ x 12 tháng
 • WebHost Backup #3 45.000đ x 12 tháng
 • Chuyển Dữ Liệu Website Nội Bộ #1 468.000đ
 • Chuyển Dữ Liệu Website Nội Bộ #2 849.000đ
 • Chuyển data Web ngoài hệ thống #1 949.000đ
 • Chuyển data Web ngoài hệ thống #2 1.790.000đ
 • RapidSSL 24.000đ x 12 tháng
 • Thông báo Website với Bộ Công Thương 2.000.000đ
 • Siêu tăng tốc xử lý dữ liệu 199.000đ x 12 tháng
 • LiveChat 1 nhân viên 17.000đ x 12 tháng
 • LiveChat 3 nhân viên 79.000đ x 12 tháng
 • LiveChat 20 nhân viên 159.000đ x 12 tháng

  Reseller Hosting là gì?

  Reseller Hosting là một dịch vụ lưu trữ web cho phép người dùng mua một lượng tài nguyên lưu trữ từ nhà cung cấp dịch vụ hosting chính và sau đó phân phối lại cho khách hàng của mình. Đây là một cách để kiếm lợi nhuận cao từ việc kinh doanh trực tuyến mà không phải lo lắng về rủi ro trong quá trình kinh doanh.

  Giải pháp Resller Hosting cũng là giải pháp giúp các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển hạ tầng Hosting có nhiều website cần chia nhỏ hosting để dễ dàng vận hành. Giải pháp này được quản lý tập trung, chi phí tối ưu, dễ dàng giám sát bảo mật, backup và vận hành.

  Với Reseller Hosting, bạn có thể dễ dàng quản lý, vận hành và tối ưu chi phí vận hành. Bạn chỉ cần mua một gói Reseller Hosting từ nhà cung cấp IMK, sau đó tạo và quản lý nhiều tài khoản Hosting cho khách hàng của mình. Tất cả các vấn đề về bảo mật, ổn định và hiệu suất của hệ thống sẽ được nhà cung cấp dịch vụ hosting đảm nhiệm.

  IMK - Giải pháp Reseller Hosting cho doanh nghiệp và cá nhân

  IMK là một nhà cung cấp dịch vụ hosting hàng đầu Việt Nam với hơn 13 năm kinh nghiệm. IMK cung cấp dịch vụ Reseller Hosting với nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

  • Tốc độ siêu nhanh: IMK sử dụng máy chủ công nghệ mới nhất với CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD NVME raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất.
  • Hoạt động 99.99%: IMK có đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục.
  • Dễ dàng sử dụng: IMK cung cấp hệ thống quản trị tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả.
  • Có bản quyền: IMK là đơn vị đầu tiên tại VN cam kết sử dụng Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  • Bảo mật & an toàn: IMK ứng dụng công nghệ AI trong việc giám sát, quản lý, giảm thiểu và hạn chế các mối nguy hại từ môi trường bên trong lẫn bên ngoài.
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: IMK luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

  Lựa chọn Reseller Hosting của IMK, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau:

  • Tăng doanh thu: Reseller Hosting là một cách hiệu quả để tăng doanh thu cho doanh nghiệp hoặc cá nhân của bạn. Bạn có thể bán Reseller Hosting cho khách hàng của mình với mức giá cao hơn giá bạn mua từ nhà cung cấp.
  • Tiết kiệm chi phí: Reseller Hosting giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành. Bạn chỉ cần mua một gói Reseller Hosting từ nhà cung cấp, sau đó bạn có thể tạo và quản lý nhiều tài khoản Hosting cho khách hàng của mình.
  • Dễ dàng quản lý: Reseller Hosting giúp bạn dễ dàng quản lý, vận hành và tối ưu chi phí vận hành. Bạn chỉ cần tập trung vào việc bán và chăm sóc khách hàng, còn mọi vấn đề về bảo mật, ổn định và hiệu suất của hệ thống sẽ được nhà cung cấp dịch vụ hosting đảm nhiệm.

  Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp Reseller Hosting uy tín và chất lượng, hãy liên hệ với IMK ngay hôm nay. Chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình.

  WEB HOSTING chất lượng cao

  • WEB HOSTING IMK - Cloud Hosting, Hosting tốc độ cao
  • WEB HOSTING IMK - Cloud Hosting, Hosting tốc độ cao
  • WEB HOSTING IMK - Chuyên gia Hosting
  • WEB HOSTING IMK - Chuyên gia Hosting

  Ảnh minh họa. Hoạt động dịch vụ cung cấp Hosting tại IMK

  1.657

  Mua Hosting

  18.719

  Coaching

  KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU

  LOGO
  LOGO
  LOGO
  LOGO
  LOGO BKAV
  LOGO FPT

  KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM

  • Hải Dương
  • Hưng Yên
  • Hà Nội
  • Nam Định
  • Đắk Lắk
  • TP. HCM
  • Hải Phòng
  • Sóc Trăng
  • Bạc Liêu
  • Nghệ An
  • Bình Phước
  • Hòa Bình
  • Hà Giang
  • Cao Bằng
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Lào Cai
  • Quảng Nam
  • Huế
  • Bình Định
  • Cà Mau
  • Quảng Ninh
  • Lạng Sơn
  • Phú Thọ
  • Vĩnh Phúc
  • Quảng Ngãi
  • Vĩnh Long
  • Tuyên Quang
  • Sơn La
  • Gia Lai
  • An Giang
  • Đồng Tháp
  • Lâm Đồng
  • Ninh Bình
  • Hà Nam
  • Long An
  • Bắc Giang
  • Cần Thơ
  • Ninh Thuận
  • Khánh Hòa
  • Hà Tĩnh
  • Bình Thuận
  • Hậu Giang
  • Bắc Kạn
  • Kiên Giang
  • Bắc Ninh
  • Yên Bái
  • Tây Ninh
  • Bến Tre
  • Vũng Tàu
  • Tiền Giang
  • Phú Yên
  • Thái Nguyên
  • Đồng Nai
  • Quảng Trị
  • Thái Bình
  • Lai Châu
  • Đắk Nông
  • Quảng Bình
  • Trà Vinh
  • Bình Dương
  • Kon Tum
  • Thanh Hóa

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  (Giải đáp thắc mắc và tư vấn)

   

  Super Hosting Linux là gì?

  Super Hosting Linux là một giải pháp trong gói dịch vụ Super Hosting do IMK cung cấp, được dành riêng cho các website và ứng dụng web chạy trên hệ điều hành Linux. Gói dịch vụ này thừa hưởng tất cả những ưu điểm về tốc độ, tính ổn định, bảo mật và dễ sử dụng của Super Hosting nói chung, đồng thời được tối ưu hóa cho nhu cầu của môi trường Linux.

  Đặc điểm nổi bật của Super Hosting Linux:

  • Hệ điều hành Linux đa dạng: Hỗ trợ nhiều phiên bản Linux phổ biến như CentOS, Ubuntu, Debian, Fedora, ... cho phép bạn lựa chọn hệ điều hành phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
  • Phần mềm hỗ trợ đầy đủ: Cung cấp các công cụ quản lý và phát triển web phổ biến cho môi trường Linux như Apache, Nginx, MySQL, PHP, Python, Ruby on Rails, ... đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng và vận hành website.
  • Tối ưu hóa hiệu năng: Hệ thống được tinh chỉnh cho hoạt động hiệu quả với các ứng dụng web chạy trên Linux, đảm bảo website của bạn luôn hoạt động mượt mà và ổn định.
  • Bảo mật toàn diện: Hệ thống tích hợp các công nghệ bảo mật tiên tiến như tường lửa, IPS/IDS, Malware Scanner, ... giúp bảo vệ website của bạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.
  • Dễ dàng quản lý: Bạn có thể quản lý tài khoản hosting, website và các cài đặt của mình thông qua cPanel, một giao diện quản trị web thân thiện, trực quan và đa năng.
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của IMK luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc 24/7 qua các kênh chat, điện thoại và email.

  Đến với Super Hosting Linux, bạn sẽ được hưởng những lợi ích:

  • Hiệu suất vận hành cao: Website của bạn sẽ hoạt động nhanh chóng và ổn định, ngay cả khi có lượng truy cập lớn.
  • Tính linh hoạt cao: Bạn có thể lựa chọn phiên bản Linux, phần mềm và cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
  • Bảo mật toàn diện: Website của bạn được bảo vệ an toàn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.
  • Dễ dàng quản lý: Bạn có thể quản lý website và mọi cài đặt của mình một cách thuận tiện.
  • Hỗ trợ tận tình: Bạn luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp từ đội ngũ của IMK.

  Super Hosting Linux là giải pháp hosting lý tưởng cho:

  • Website và ứng dụng web chạy trên nền tảng Linux.
  • Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu xây dựng website hay ứng dụng web tùy chỉnh với hiệu suất cao.
  • Developer, freelancer hay agency chuyên phát triển website trên nền tảng Linux.

  Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hosting chất lượng cao, tối ưu cho hệ điều hành Linux và dễ dàng quản lý, thì Super Hosting Linux của IMK chắc chắn là lựa chọn đáng tin cậy.

  Super Hosting Windows là gì?

  Super Hosting Windows là cũng là một giải pháp trong gói dịch vụ Super Hosting do IMK báo giá trên đây. Dịch vụ này được dành riêng cho các website và ứng dụng web chạy trên hệ điều hành Windows. Gói dịch vụ này thừa hưởng tất cả những ưu điểm về tốc độ, tính ổn định, bảo mật và dễ sử dụng của Super Hosting nói chung, đồng thời được tối ưu hóa cho nhu cầu của môi trường Windows.

  Đặc điểm nổi bật của Super Hosting Windows:

  • Hệ điều hành Windows đa dạng: Hỗ trợ nhiều phiên bản Windows phổ biến như Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, ... cho phép bạn lựa chọn hệ điều hành phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
  • Phần mềm hỗ trợ đầy đủ: Cung cấp các công cụ quản lý và phát triển web phổ biến cho môi trường Windows như IIS, MySQL, PHP, ASP.NET, ... đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng và vận hành website.
  • Tối ưu hóa hiệu năng: Hệ thống được tinh chỉnh cho hoạt động hiệu quả với các ứng dụng web chạy trên Windows, đảm bảo website của bạn luôn hoạt động mượt mà và ổn định.
  • Bảo mật toàn diện: Hệ thống tích hợp các công nghệ bảo mật tiên tiến như tường lửa, IPS/IDS, Malware Scanner, ... giúp bảo vệ website của bạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.
  • Dễ dàng quản lý: Bạn có thể quản lý tài khoản hosting, website và các cài đặt của mình thông qua cPanel, một giao diện quản trị web thân thiện, trực quan và đa năng.
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của IMK luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc 24/7 qua các kênh chat, điện thoại và email.

  Những lợi ích khi sử dụng Super Hosting Windows:

  • Hiệu suất vận hành cao: Website của bạn sẽ hoạt động nhanh chóng và ổn định, ngay cả khi có lượng truy cập lớn.
  • Tính linh hoạt cao: Bạn có thể lựa chọn phiên bản Windows, phần mềm và cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
  • Bảo mật toàn diện: Website của bạn được bảo vệ an toàn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.
  • Dễ dàng quản lý: Bạn có thể quản lý website và mọi cài đặt của mình một cách thuận tiện.
  • Hỗ trợ tận tình: Bạn luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp từ đội ngũ của IMK.

  Super Hosting Windows là giải pháp hosting lý tưởng cho:

  • Website và ứng dụng web chạy trên nền tảng Windows có lượng truy cập lớn.
  • Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu xây dựng website hay ứng dụng web tùy chỉnh với hiệu suất cao.
  • Developer, freelancer hay agency chuyên phát triển website trên nền tảng Windows.

  Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hosting chất lượng cao, tối ưu cho hệ điều hành Windows và dễ dàng quản lý, thì Super Hosting Windows của IMK chắc chắn là lựa chọn đáng tin cậy.

  So sánh Super Hosting Linux và Super Hosting Windows

  Tính năng Super Hosting Linux Super Hosting Windows
  Hệ điều hành Linux Windows
  Phần mềm hỗ trợ Apache, Nginx, MySQL, PHP, Python, Ruby on Rails, ... IIS, MySQL, PHP, ASP.NET, ...
  Tối ưu hóa hiệu năng Cho các ứng dụng web chạy trên Linux Cho các ứng dụng web chạy trên Windows
  Bảo mật Tường lửa, IPS/IDS, Malware Scanner, ... Tường lửa, IPS/IDS, Malware Scanner, ...
  Dễ dàng quản lý cPanel cPanel
  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7

  Nhìn chung, Super Hosting Linux và Super Hosting Windows đều là những gói dịch vụ hosting chất lượng cao, đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, mỗi gói dịch vụ có những ưu điểm và phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể.

  Khi nào nên sử dụng Super Hosting?

  IMK khuyến nghị khách hàng chỉ nên sử dụng gói Super Hosting khi website có dung lượng trên 20GB và lưu lượng truy cập lớn từ 4.000 truy cập/1 ngày trở lên. Tuy nhiên những thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn có thể sử dụng gói Super Hosting khi thấy nhu cầu vận hành Hosting tốc độ cao và định hướng lưu lượng truy cập lớn. 

  Hosting có cam kết bản quyền không?

  IMK cam kết 100% phần mềm trên Hosting hệ điều hành Linux hay Windows đều là phần mềm bản quyền phiên bản mới nhất.

  Hỏi về các thuật ngữ Hosting?

  Mua hosting chắc chắn bạn sẽ không hiểu nhiều thuật ngữ trong bảng báo giá, dưới đây là những thông tin IMK giải thích nhất định bạn cần biết:

  • SSD là gì: Đây là loại ổ cứng lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash dựa trên bán dẫn để lưu trữ dữ liệu. SSD khác với ổ cứng đĩa cứng (HDD) truyền thống ở chỗ chúng không sử dụng bộ phận chuyển động. Điều này làm cho SSD nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn về năng lượng hơn HDD.
  • Băng thông là gì: Băng thông hay còn gọi là băng thông mạng, băng thông dữ liệu, hoặc băng thông kỹ thuật số, là tốc độ truyền dữ liệu tối đa trên một đường dẫn nhất định. Nó được đo bằng bit mỗi giây (bps), băng thông được tính dựa trên lưu lượng upload và download của hosting trên 1 lượt truy cập. Tìm hiểu thêm tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Băng_thông_(mạng_máy_tính)
  • FTP là gì: FTP là viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức truyền tải tập tin). Đây là một giao thức mạng được sử dụng để truyền tải tập tin giữa các máy tính qua mạng TCP/IP. Người dùng có thể tải dữ liệu lên máy chủ hoặc lấy bất kỳ dữ liệu tập tin nào từ máy chủ về máy mình.
  • My SQL là gì: MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS) được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi tập đoàn Oracle. MySQL hoạt động trên hầu hết tất cả các nền tảng máy chủ bao gồm Linux, Windows và macOS.
  • Sub domain là gì: Sub domain (hay tên miền phụ) là một phần mở rộng của tên miền chính, được tạo ra trước tên miền chính và được phân cách bởi dấu chấm. Ví dụ, trong tên miền blog.example.com, blog là tên miền phụ của tên miền chính example.com.
  • Addon Domain là gì: Addon Domain là một tên miền được thêm vào tài khoản hosting của bạn, hoạt động như một tên miền chính.
  • Park Domain là gì: Park Domain (tên miền chờ) là một tên miền được đăng ký nhưng không được trỏ đến bất kỳ trang web nào. Nó hoạt động như một chỗ giữ chỗ cho tên miền trong tương lai. Park Domain có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:
   • Bảo vệ tên miền: Park Domain giúp bạn bảo vệ tên miền khỏi bị người khác đăng ký.
   • Chuyển hướng tên miền: Park Domain có thể được sử dụng để chuyển hướng người dùng đến một trang web khác.
   • Hiển thị thông tin: Park Domain có thể được sử dụng để hiển thị thông tin liên hệ, thông tin về doanh nghiệp, hoặc thông tin về dự án sắp tới.
  • PHP là gì: PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng web động. Nó được nhúng vào HTML, cho phép tạo các trang web tương tác và năng động.
  • SSL là gì: SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer, là một tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu để tạo ra liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Nó giúp bảo mật dữ liệu truyền tải giữa người dùng và trang web, bao gồm thông tin đăng nhập, mật khẩu, thông tin thanh toán và các dữ liệu nhạy cảm khác.
  • CPU: Bộ xử lý trung tâm (CPU) là bộ não của máy tính. Nó chịu trách nhiệm xử lý tất cả các hướng dẫn và tính toán cho phép máy tính hoạt động.
  • Physical Memory là gì: Physical Memory, thường được gọi là RAM (Random Access Memory), là một phần cứng máy tính đóng vai trò lưu trữ tạm thời dữ liệu và chương trình đang được sử dụng. Nó hoạt động giống như một bàn làm việc của CPU, cho phép truy cập nhanh chóng tới thông tin cần thiết để xử lý tác vụ.
  • IO là gì: Tốc độ đọc và ghi dữ liệu tối đa tại 1 thời điểm.
  • Entry Processes là gì: Entry Processes, hay còn gọi là Số lượng quy trình đầu vào, là một chỉ số quan trọng trong việc đo lường khả năng chịu tải của một máy chủ web. Nó biểu thị số lượng kết nối đồng thời tối đa mà máy chủ có thể xử lý để đáp ứng các yêu cầu HTTP (như truy cập trang web, tải tệp, v.v.).
  • File Usage là gì : Số lượng file được lưu tối đa trên hosting.
  • Direct Admin là gì: Là phần mềm quản lý hosting trả phí, đây là một trong những hệ thống quản trị admin tốt nhất thế giới hiện tại.
  • AccelerateWP là gì: AccelerateWP là một giải pháp tăng tốc độ cho website WordPress được tích hợp sẵn trong hệ điều hành CloudLinux OS. Nó cung cấp nhiều tính năng tối ưu hóa hiệu suất, giúp cải thiện tốc độ tải trang và nâng cao trải nghiệm người dùng cho website WordPress của bạn.
  • Imunify360 là gì: Imunify360 là một giải pháp bảo mật sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để phát hiện và ngăn chặn các loại cuộc tấn công đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tấn công DDoS, tấn công SQL Injection, tấn công XSS và nhiều hình thức tấn công khác. Nó không chỉ giúp bảo vệ hệ thống khỏi những mối đe dọa trực tiếp mà còn cung cấp các tính năng mạnh mẽ như quét malware, bảo vệ lỗ hổng bảo mật, quản lý quyền truy cập và theo dõi hành vi người dùng.
  • HTTP/3 là gìHTTP/3 là phiên bản thứ ba của giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol), được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa trình duyệt web và máy chủ web. Nó được thiết kế để cải thiện hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật so với các phiên bản HTTP trước đây.
  • WHM là gì: WHM (viết tắt của từ WebHost Manager) là một công cụ quản lý dành cho hệ thống hosting web. WHM thường được sử dụng trong môi trường cPanel, một giao diện quản trị hosting phổ biến được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ hosting để quản lý tài khoản hosting của người dùng.

  Tin tức & sự kiện

  Xem thêm các chủ đề mới trên Kinh nghiệm hay Hosting

  Video Clip