Hướng dẫn sử dụng Google Adwords

Chuyên đề hướng dẫn sử dụng Google Adwords hiệu quả từ A đến Z giúp bạn có được các kiến thức và kỹ thuật chạy Adwords. Tối đa hóa các lợi ích như tăng tỉ lệ click, quảng bá hình ảnh Website, bí quyết chọn lọc các nhóm từ khóa, cạnh tranh ngoài thứ hạng (Không hẳn thứ hạng cao là tốt)… và giảm các chi phí không cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào các cộng đồng diễn đàn Adwords, Diễn đàn Seo, Diễn đàn Facebook để tiếp cận được nhiều nguồn kiến thức và đa dạng nguồn khách hàng.

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google adwords Pdf | Docx | XlsxZip | Pptx | Ebook | Prc | VideoGiáo trình Google Adwords cơ bản

Trọn bộ giáo trình hướng dẫn Google Adwords cơ bản từ A-Z cho người mới bắt đầu tìm hiểu về