Hình thức quảng cáo trên Google

Tổng hợp các hình thức quảng cáo trên Google mới nhất từ Cơ bản đến Nâng cao cho người mới bắt đầu. Bí quyết sử dụng ngôn ngữ để tăng điểm chất lượng và kỹ thuật cực hiệu quả. Tăng tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo Google và tối đa hóa các chi phí.

Download Tài liệu quảng cáo Google: Pdf | Docx | Xlsx | Zip | Pptx | Ebook | Prc | Video | Phần mềm


Giáo trình Google Adwords cơ bản

Trọn bộ giáo trình hướng dẫn Google Adwords cơ bản từ A-Z cho người mới bắt đầu tìm hiểu về